Now that the firebreak lockdown has ended, Llandegfedd Lake has reopened for visitors who live in Wales. Our neighbours across the border in England are bound to their own lockdown restrictions and we look forward to welcoming them back when we’re able to.

 

Nawr bod y cyfnod atal byr wedi dod i ben, mae Llandegfedd Lake wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru. Mae ein cymdogion dros y ffin yn Lloegr yn rhwym i'w cyfyngiadau cloi eu hunain ac edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ôl yn fuan.

YMWELD

Yn nhirwedd fryniog de-ddwyrain Cymru, rhwng Brynbuga a Phont-y-pŵl, mae Cronfa Ddŵr Llandegfedd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae'n bell o brysurdeb bywyd modern ac mae gan y safle 434 erw ddwy filltir o lwybrau cerdded o gwmpas y gronfa lle gallwch ddod i gerdded, pysgota a hwylio. Gallwch fwynhau picnic, a dilyn llwybrau cerdded wedi eu marcio. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd sbon, wedi ei dylunio gan benseiri arobryn, yn cynnwys caffi braf ac ardal arddangos â golygfeydd panoramig dros y gronfa a'r gweithgareddau chwaraeon dŵr.

Cronfa Ddŵr Llandegfedd​
Coed y Paen​
Sir Fynwy
Cymru​
NP4 0SY

​Ffôn 01495 769281

Parcio: Gallwch barcio trwy dalu ac arddangos, a'r gost yw cwta £2 am ddiwrnod llawn. Mae'r arian yn mynd i dalu am y costau cynnal, sy'n galluogi i gadw'r safle'n agored i ymwelwyr.