LLANDEGFEDD LAKE VISITOR CENTRE IS NOW CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE IN LINE WITH UK WIDE EFFORTS TO DELAY THE SPREAD OF CORONAVIRUS. SEE BELOW FOR DETAILS

LLYN LLANDEGFEDD MAE’R GANOLFAN YMWELWYR AR GAU AM GYFNOD AMHENODOL YN UNOL  ’R YMDRECHION SYDD AR Y GWEILL AR DRAWS Y DU I ARAFU LLEDAENIAD CORONAFIRWS. GWELER Y MANYLION ISOD

YMWELD

Yn nhirwedd fryniog de-ddwyrain Cymru, rhwng Brynbuga a Phont-y-pŵl, mae Cronfa Ddŵr Llandegfedd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae'n bell o brysurdeb bywyd modern ac mae gan y safle 434 erw ddwy filltir o lwybrau cerdded o gwmpas y gronfa lle gallwch ddod i gerdded, pysgota a hwylio. Gallwch fwynhau picnic, a dilyn llwybrau cerdded wedi eu marcio. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd sbon, wedi ei dylunio gan benseiri arobryn, yn cynnwys caffi braf ac ardal arddangos â golygfeydd panoramig dros y gronfa a'r gweithgareddau chwaraeon dŵr.

Cronfa Ddŵr Llandegfedd​
Coed y Paen​
Sir Fynwy
Cymru​
NP4 0SY

​Ffôn 01495 769281

Parcio: Gallwch barcio trwy dalu ac arddangos, a'r gost yw cwta £2 am ddiwrnod llawn. Mae'r arian yn mynd i dalu am y costau cynnal, sy'n galluogi i gadw'r safle'n agored i ymwelwyr.