LLandegfedd is closed in line with the latest Welsh Government lockdown announcement. We will update our position in line with government reviews. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.

 

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae LLandegfedd ar gau. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.

YMWELD

Yn nhirwedd fryniog de-ddwyrain Cymru, rhwng Brynbuga a Phont-y-pŵl, mae Cronfa Ddŵr Llandegfedd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae'n bell o brysurdeb bywyd modern ac mae gan y safle 434 erw ddwy filltir o lwybrau cerdded o gwmpas y gronfa lle gallwch ddod i gerdded, pysgota a hwylio. Gallwch fwynhau picnic, a dilyn llwybrau cerdded wedi eu marcio. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd sbon, wedi ei dylunio gan benseiri arobryn, yn cynnwys caffi braf ac ardal arddangos â golygfeydd panoramig dros y gronfa a'r gweithgareddau chwaraeon dŵr.

Cronfa Ddŵr Llandegfedd​
Coed y Paen​
Sir Fynwy
Cymru​
NP4 0SY

​Ffôn 01495 769281

Parcio: Gallwch barcio trwy dalu ac arddangos, a'r gost yw cwta £2 am ddiwrnod llawn. Mae'r arian yn mynd i dalu am y costau cynnal, sy'n galluogi i gadw'r safle'n agored i ymwelwyr.