Exciting news. As of Monday 26th April we have reopened for Fishing and Watersports activities – all of which are bookable via the “Book Now” button on this page!

Our Grab and Go Takeaway service is also open and we are delighted to be able to offer outdoor seating as well

 

Newyddion cyffrous. O ddydd Llun, 26 Ebrill mae Pysgota a Chwaraeon Dŵr ar gael eto – gallwch bwcio'r rhain nawr trwy wasgu'r botwm "Bwcio Nawr" ar y dudalen hon!

Mae ein Caffi Coffi Cyflym ar agor am wasanaeth cludo allan ac mae seddi ar gael yn yr awyr agored hefyd

YMWELD

Yn nhirwedd fryniog de-ddwyrain Cymru, rhwng Brynbuga a Phont-y-pŵl, mae Cronfa Ddŵr Llandegfedd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae'n bell o brysurdeb bywyd modern ac mae gan y safle 434 erw ddwy filltir o lwybrau cerdded o gwmpas y gronfa lle gallwch ddod i gerdded, pysgota a hwylio. Gallwch fwynhau picnic, a dilyn llwybrau cerdded wedi eu marcio. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd sbon, wedi ei dylunio gan benseiri arobryn, yn cynnwys caffi braf ac ardal arddangos â golygfeydd panoramig dros y gronfa a'r gweithgareddau chwaraeon dŵr.

Cronfa Ddŵr Llandegfedd​
Coed y Paen​
Sir Fynwy
Cymru​
NP4 0SY

​Ffôn 01495 769281

Parcio: Gallwch barcio trwy dalu ac arddangos, a'r gost yw cwta £2 am ddiwrnod llawn. Mae'r arian yn mynd i dalu am y costau cynnal, sy'n galluogi i gadw'r safle'n agored i ymwelwyr.