What's on

Exciting news. As of Monday 26th April we have reopened for Fishing and Watersports activities – all of which are bookable via the “Book Now” button on this page!

Our Grab and Go Takeaway service is also open and we are delighted to be able to offer outdoor seating as well

 

Newyddion cyffrous. O ddydd Llun, 26 Ebrill mae Pysgota a Chwaraeon Dŵr ar gael eto – gallwch bwcio'r rhain nawr trwy wasgu'r botwm "Bwcio Nawr" ar y dudalen hon!

Mae ein Caffi Coffi Cyflym ar agor am wasanaeth cludo allan ac mae seddi ar gael yn yr awyr agored hefyd

July 2021

Wings of Wales

dydd Sadwrn 10th July

Cyfle gwych i weld adar amrywiol yn cael eu harddangos yn Llandegfedd gan gynnwys yr Eryr Cynffon Wen, y Dylluan Wen Sgandinafaidd, Hawks a mwy! Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae taith gerdded opsiynol trwy'r coed gyda thâl bach o £2 y ​​pen. Mae'r digwyddiad hwn yn ddarostyngedig i reoliadau Covid a gellid ei dynnu'n ôl ar fyr rybudd. Ffoniwch y ganolfan ymwelwyr i osgoi cael eich siomi.

Medi 2021

Wings of Wales

dydd Sadwrn 11th Medi

Cyfle gwych i weld adar amrywiol yn cael eu harddangos yn Llandegfedd gan gynnwys yr Eryr Cynffon Wen, y Dylluan Wen Sgandinafaidd, Hawks a mwy! Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae taith gerdded opsiynol trwy'r coed gyda thâl bach o £2 y ​​pen. Mae'r digwyddiad hwn yn ddarostyngedig i reoliadau Covid a gellid ei dynnu'n ôl ar fyr rybudd. Ffoniwch y ganolfan ymwelwyr i osgoi cael eich siomi.