In line with the latest Welsh Government announcement, Llandegfedd Lake will be closed for a fortnight when the firebreak comes into force from the evening of Friday 23 October and will re-open on Monday 9 November. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe. 

 

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, bydd Llandegfedd Lake ar gau am bythefnos pan ddaw'r cyfnod atal byr rym o nos Wener 23 Hydref a bydd yn ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.

 CROESO I LANDEGFEDD

Canolfan Ymwelwyr a Chwaraeon Dŵr

Cronfa ddŵr helaeth 174 hectar sy'n cyflenwi dŵr yw Cronfa a Pharc Gwledig Llandegfedd. Fe'i lleolir wrth  galon bryniau prydferth de-ddwyrain Cymru, ger Pont-y-pŵl. Mae'r safle ar gau ar hyn o bryd am fod gwaith ar y gweill i ddatblygu ac adeiladu Canolfan Chwaraeon Dŵr a Chanolfan Ymwelwyr hollol fodern â agorwyd yng Ngwanwyn 2015. 

O ddechrau'r tymor hwylio ymlaen, bydd y gwasanaeth hyfforddiant chwaraeon dŵr a llogi offer hwylio, a oedd yn arfer gweithredu yn enw Anturiaethwyr Gwent, yn gweithredu o'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr newyddByddan nhw'n cynnig hyfforddiant a chyrsiau hwylio, bordhwylio, cychod modur, rhwyf-fyrddio, canŵiochaiacio. 

Mae cronfa ddŵr Llandegfedd yn cael ei stocio'n dda ac mae modd pysgota am frithyll seilthliw a brithyll brown o'r lan ac o gychod. Mae'n lleoliad poblogaidd i gynnal cystadlaethau pysgota a physgota â phlu hefyd

Yn ogystal â hwylio a physgota, caiff ymwelwyr fwynhau cerdded a chael picnic yma. Caiff teuluoedd â phlant chwarae, dringo, crwydro'r goedwig a mwynhau'r amrywiaeth o adar gwyllt sy'n ymweld ac yn byw yng nghyffiniau'r gronfa, sy'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig diolch i'w gwerth i adar gwyllt y gaeaf

Pan fo angen i chi hel eich gwynt, galwch draw am bryd a diod wrth fwynhau'r golygfeydd bendigedig o'n Canolfan Ymwelwyr a'n caffi newydd sbon. Mae'r Ganolfan yn eiddo i Ddŵr Cymru Welsh Water, sy'n ymdrechu i droi eu safleoedd awyr agored yn safleoedd hamdden ac yn ganolfannau ar gyfer iechydmwynhad: yn ffenestr siop i bobl fwynhau eu hamgylchedd a dysgu sut y gallant helpu Dŵr Cymru i wella eu milltir sgwâr. Os ydych chi'n bwriadu teithio o amgylch Cymru, fe ffeindiwch chi fod safleoedd hamdden gan Ddŵr Cymru ar draws y wlad

Mae yna ddarpariaeth ar gyfer ymweliadau addysgol trwy drefniant ymlaen llaw.

Gellir lawrlwytho ein llyfryn ymwelwyr 2016 yma.