Now that the firebreak lockdown has ended, Llandegfedd Lake has reopened for visitors who live in Wales. Our neighbours across the border in England are bound to their own lockdown restrictions and we look forward to welcoming them back when we’re able to.

 

Nawr bod y cyfnod atal byr wedi dod i ben, mae Llandegfedd Lake wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru. Mae ein cymdogion dros y ffin yn Lloegr yn rhwym i'w cyfyngiadau cloi eu hunain ac edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ôl yn fuan.

 CROESO I LANDEGFEDD

Canolfan Ymwelwyr a Chwaraeon Dŵr

Cronfa ddŵr helaeth 174 hectar sy'n cyflenwi dŵr yw Cronfa a Pharc Gwledig Llandegfedd. Fe'i lleolir wrth  galon bryniau prydferth de-ddwyrain Cymru, ger Pont-y-pŵl. Mae'r safle ar gau ar hyn o bryd am fod gwaith ar y gweill i ddatblygu ac adeiladu Canolfan Chwaraeon Dŵr a Chanolfan Ymwelwyr hollol fodern â agorwyd yng Ngwanwyn 2015. 

O ddechrau'r tymor hwylio ymlaen, bydd y gwasanaeth hyfforddiant chwaraeon dŵr a llogi offer hwylio, a oedd yn arfer gweithredu yn enw Anturiaethwyr Gwent, yn gweithredu o'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr newyddByddan nhw'n cynnig hyfforddiant a chyrsiau hwylio, bordhwylio, cychod modur, rhwyf-fyrddio, canŵiochaiacio. 

Mae cronfa ddŵr Llandegfedd yn cael ei stocio'n dda ac mae modd pysgota am frithyll seilthliw a brithyll brown o'r lan ac o gychod. Mae'n lleoliad poblogaidd i gynnal cystadlaethau pysgota a physgota â phlu hefyd

Yn ogystal â hwylio a physgota, caiff ymwelwyr fwynhau cerdded a chael picnic yma. Caiff teuluoedd â phlant chwarae, dringo, crwydro'r goedwig a mwynhau'r amrywiaeth o adar gwyllt sy'n ymweld ac yn byw yng nghyffiniau'r gronfa, sy'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig diolch i'w gwerth i adar gwyllt y gaeaf

Pan fo angen i chi hel eich gwynt, galwch draw am bryd a diod wrth fwynhau'r golygfeydd bendigedig o'n Canolfan Ymwelwyr a'n caffi newydd sbon. Mae'r Ganolfan yn eiddo i Ddŵr Cymru Welsh Water, sy'n ymdrechu i droi eu safleoedd awyr agored yn safleoedd hamdden ac yn ganolfannau ar gyfer iechydmwynhad: yn ffenestr siop i bobl fwynhau eu hamgylchedd a dysgu sut y gallant helpu Dŵr Cymru i wella eu milltir sgwâr. Os ydych chi'n bwriadu teithio o amgylch Cymru, fe ffeindiwch chi fod safleoedd hamdden gan Ddŵr Cymru ar draws y wlad

Mae yna ddarpariaeth ar gyfer ymweliadau addysgol trwy drefniant ymlaen llaw.

Gellir lawrlwytho ein llyfryn ymwelwyr 2016 yma.