Exciting news. As of Monday 26th April we have reopened for Fishing and Watersports activities – all of which are bookable via the “Book Now” button on this page!

Our Grab and Go Takeaway service is also open and we are delighted to be able to offer outdoor seating as well

 

Newyddion cyffrous. O ddydd Llun, 26 Ebrill mae Pysgota a Chwaraeon Dŵr ar gael eto – gallwch bwcio'r rhain nawr trwy wasgu'r botwm "Bwcio Nawr" ar y dudalen hon!

Mae ein Caffi Coffi Cyflym ar agor am wasanaeth cludo allan ac mae seddi ar gael yn yr awyr agored hefyd

 CROESO I LANDEGFEDD

Y GANOLFAN YMWELWYR A CHWARAEON DŴR

Golff Antur, Caffi Coffi Cyflym a Cherdded

Cronfa sy'n cyflenwi dŵr yw Llyn Llandegfedd. Mae'n gorwedd wrth galon prydferthwch Sir Fynwy, cwta 20 milltir o Gaerdydd. Mae'r lle bendigedig yma'n cynnwys Canolfan Ymwelwyr a Chwaraeon Dŵr hollol fodern. Mae Llandegfedd wedi ei ddynodi'n SoDdGA am ei bwysigrwydd i'r adar dŵr sy'n heidio i dreulio'r gaeaf yma. Mae'r gronfa ar gau am weithgareddau rhwng 1 Tachwedd ac 1 Mawrth bob blwyddyn oherwydd hyn.

Chwilio am anrheg wreiddiol a chyffrous i’r ffrind yna sydd â phopeth yn barod? Efallai eich bod am gael anrheg i’w fwynhau gyda rhywun annwyl? Neu efallai eich bod chi'n chwilio am anrheg Nadolig gwefreiddiol i'r teulu? Beth bynnag yw'r achlysur, bydd Tocynnau Rhodd Llyn Llandegfedd yn gwneud yn sicr o godi gwên!

Gall teuluoedd â phlant chwarae, dringo, crwydro'r coetir a mwynhau'r adar dŵr sy'n ymweld dros y gaeaf ac yn byw o amgylch y gronfa sydd wedi ei dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei bwysigrwydd i’r adar yma. Mae ein profiad Golff Antur yn newydd sbon ar gyfer hydref 2020!

Pan fo angen cael eich cefn atoch, dyma’r lle perffaith i ddianc o brysurdeb diddiwedd bywyd modern. Mae'r safle ym mherchnogaeth Dŵr Cymru Welsh Water, a'u bwriad yw agor eu safleoedd hamdden i’r cyhoedd fel hybiau ar gyfer iechyd a mwynhad: ffenestr siop i bobl fwynhau eu hamgylchedd a dysgu sut y gallan nhw helpu Dŵr Cymru i wella eu cornel bach o'r byd. Os ydych chi'n bwriadu mynd ar daith, fe ffeindiwch chi safleoedd hamdden ar draws Cymru.

Ymweld â Llyn Llandegfedd yn ddiogel:

  • Cadwch 2m draw wrth ymwelwyr eraill
  • Dilynwch yr arwyddion cyfeirio yn y meysydd parcio
  • Defnyddiwch ddulliau digyffwrdd/cerdyn i dalu
  • Cadwch gŵn ar dennyn
  • Ewch â'ch sbwriel adre - peidiwch â gadael eich marc
  • Mwynhewch eich ymweliad