LLandegfedd is closed in line with the latest Welsh Government lockdown announcement. We will update our position in line with government reviews. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.

 

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae LLandegfedd ar gau. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.

Llandegfedd Lake is now closed in line with the latest Welsh Government announcement. We will update our position in line with future government reviews. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.  

 

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae Llyn Llandegfedd nawr ar gau. Byddwn yn eich diweddaru yn unol gydag adolygiadau’r llywodraeth yn y dyfodol. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.