We are now open for visitors who live in Wales to enjoy our outdoor space. Watersports and fishing are not currently permitted. Our Grab & Go takeaway service is card only.

 

Rydym bellach wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru i fwynhau ein safle awyr agored. Ni chaniateir chwaraeon dŵr na physgota ar hyn o bryd

Llandegfedd Lake is now closed in line with the latest Welsh Government announcement. We will update our position in line with future government reviews. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.  

 

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae Llyn Llandegfedd nawr ar gau. Byddwn yn eich diweddaru yn unol gydag adolygiadau’r llywodraeth yn y dyfodol. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.